Veelgestelde vragen

Kies een categorie en vind uw vraag. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Rotterdams keurmerk ( RTX )

Ben ik verplicht het RTX-keurmerk te halen?

Indien u gebruik wilt maken van de reguliere standplaatsen, evenementenstandplaatsen of de opstapmarkt in Rotterdam dient u het RTX keurmerk te bezitten. Tevens dient u aangesloten te zijn bij een TTO.

Hoe bestel en betaal ik een cursus/ toets?

Vanaf 1 mei 2013 is het alleen mogelijk om via de TTO u voor het RTX-keurmerk op te geven.  Met dit aanmeldingsformulier komt u op woensdag naar de Giessenweg 3 Unit 4. Het kantoor is geopend van 10 uur tot 16 uur. Tegen de betaling van de toets zullen wij u direct inschrijven en een afspraak maken.

 

Op 1 oktober 2013 zal de prijs voor een toets verhoogd worden naar € 150,00 excl.  

 

 

Ik ben gezakt voor mijn mondelinge toets. Ik ben het niet eens met de examinator. Kan ik een klacht indienen?

Ja. U kunt een klacht indienen bij het bestuur van de SKRT. Tevens kunt u verzoeken om bij de volgende toets een bestuurslid van uw TTO aanwezig te laten zijn.

Hoe kan ik zien of mijn certificaat gereed is?

Op onze website www.skrt.nl onder het kopje certificaten kunt u uw naam terugvinden. Er staat 'aangevraagd' achter uw naam. Dit betekent dat uw certificaat klaarligt, maar dat het keurmerk nog niet gereed is.

Hoe kan ik zien wanneer mijn RTX-keurmerk klaar ligt?

Op deze website onder het kopje certificaten kunt u uw naam terugvinden. Er staat dan 'gereed' achter uw naam.

Ik heb alle toetsen gedaan. Waarom staat mijn naam nog niet op de site?

Waarschijnlijk is uw certificaat voor reanimatie en AED verlopen of ontbreken er bescheiden. Ook is het mogelijk dat u nog geen pasfoto's heeft ingeleverd. Wanneer u een email stuurt aan info@skrt.nl kunnen wij voor u nagaan wat de reden hiervan is.

Ik heb mijn certificaat al, waarom staat er nog steeds geen 'gereed' achter mijn naam?

Wanneer u geen pasfoto's hebt ingeleverd kan er geen keurmerkkaart voor u gemaakt worden. Ook is het mogelijk dat uw reanimatie certificaat, die een geldigheidsduur heeft van 2 jaar, verlopen is. Indien u hierover informatie wilt, stuur dan een mailtje aan info@skrt.nl

 

Ik spreek nog niet genoeg Nederlands. Kan ik iemand (tegen betaling) inhuren die mij bij de schriftelijke toets de vragen voorleest?

Nee, het is niet mogelijk om hier iemand voor in te huren. De Rotterdamse taxichauffeur dient de Nederlandse taal voldoende te beheersen om de mondelinge en de schriftelijke toets zonder hulp te doen.

Ik was verhinderd op de uitnodiging voor een toets, moet ik nu weer betalen?

Alleen wanneer u zich niet uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de toetsafspraak afmeld. Dat is de uiterste termijn om nog een andere chauffeur op te roepen. Als u zich later afmeldt dient u opnieuw te betalen.

Kan ik een voorkeurstijd doorgeven voor een toets?

Ja, wij zullen ons best doen om rekening te houden met uw voorkeurstijd. Deze is evenwel niet altijd mogelijk.

Is het RTX keurmerk onbeperkt geldig ?

Neen. Iedere twee jaar dient een nieuw reanimatie en AED certificaat ingeleverd te worden. Wanneer het keurmerk opgehaald wordt krijgt u een kaart met de verloopdatum mee.  Laat u het certificaat verlopen dat verloopt het gehele keurmerk.

Waar plaats ik de keurmerkkaart en parkeerontheffing in mijn taxi?

Uw keurmerkkaart en parkeerontheffing plaatst u rechts aan de voorkant in de taxi, direct achter de voorruit. Deze worden door controle ambtenaren  gescand.

Kan ik als ZZPer die het RTX-keurmerk heeft, gebruik maken van de standplaatsen?

Neen, dit kan alleen wanneer u aangelsoten bent bij een TTO.

Toegelaten Taxi Organisaties ( TTO's )

Wat is een TTO?

Een TTO is een zogenoemde Toegelaten Taxi Organisatie. Dit is een georganiseerd overleg van taxichauffeurs die gezamenlijk optreden. Voorheen een z.g. centrale. Deze Organisatie heeft toestemming gevraagd en gekregen van de Gemeente Rotterdam, om als TTO gebruik te maken van de opstapmarkt in Rotterdam. De TTO heeft een minimale grootte van 35 keurmerkchauffeurs en 25 rijklare auto"s.

Moet ik aangesloten zijn bij een TTO?

Indien u gebruik wilt maken van de Rotterdamse opstapmarkt is dit alleen mogelijk  wanneer u zich bij een TTO aansluit Indien u niet bent aangesloten, kunt u geen gebruik maken van de Rotterdamse faciliteiten.

Zijn er al Organisaties in Rotterdam waarbij ik mij aan kan sluiten?

Ja, op dit moment zijn er 8 Organisaties die TTO in Rotterdam.

Dit zijn (in alfabetische volgorde):
> MTC 
> Oranje
> RTC NV
> RTO
> RTR
> RTS
> St. Job
> STC

Kan ik van TTO overstappen?

Ja. Wel dient de TTO waar u weggaat eerst een afmelding te doen bij de SKRT.

Ik heb een andere taxi, moet ik dit doorgeven?

Ja, de wijziging dient u door te geven aan uw TTO en aan SKRT, via info@skrt.nl. Vergeet hierbij niet uw NAW gegevens en keurmerknummer door te geven.

Bent u een chauffeur en moet u binnenkort de toets voor chauffeurs afleggen?
Corona virus
Geplaatst op 26 maart 2020

SKRT IS met ingang van 3 juni 2020 weer open.


weer geopend.