SKRT

Wie of wat is de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi (SKRT)?

De stichting SKRT is opgericht door samenwerkende Rotterdamse taxi-organisaties met instemming en steun van de Gemeente Rotterdam.

Wat is het doel van de stichting?

De stichting is opgericht om de kwaliteit van taxi’s in met name de opstapmarkt te verbeteren en daarmee de consument in de toekomst meer vertrouwen te geven in de service van taxi’s in Rotterdam.

Hoe wil de stichting die verbetering bereiken?

Door het stimuleren van opleidingen en cursussen maar ook het afnemen van examens wil de stichting de toetreders beter voorbereiden als professioneel taxichauffeur. Ook wil de stichting de bestaande chauffeurs steunen in het behalen van huidige en/of toekomstige kwaliteitskeurmerken.

Heeft de stichting een politieke agenda?

Nee! De stichting is opgericht door een aantal taxicentrales maar staat open voor aansluiting van anderen die verenigd zijn of zich willen verenigen. Met elkaar kan de taxibranche zich tijdig voorbereiden op nieuwe regelgeving die de komende jaren gestalte zal krijgen. De stichting wijst daarvoor naar de Toekomstvisie van de taxi zoals die door Taskforce (overheid, consumentenorganisaties en taxibranche) is opgesteld.

Is het de bedoeling om één grote centrale te vormen in Rotterdam?

Nee! Elke taxicentrale of taxi-onderneming kan zijn eigen keuzes maken en op zichzelf blijven. Wel wijst de stichting op het voornemen van de staatssecretaris om in de nabije toekomst gemeentes de mogelijkheid te geven eisen te stellen aan het mogen staan op taxistandplaatsen. Een van die eisen kan zijn dat men zich verenigt in zogenaamde TTO’s dat zijn Toegelaten Taxi Organisaties. Men dient als TTO herkenbaar te zijn en een minimaal aantal taxi’s te hebben (bijvoorbeeld 10 stuks).

Wie werken er nu al samen aan de doelstellingen van de SKRT?

In augustus 2008 is de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi’s opgericht op initiatief van vertegenwoordigers uit de taxibranche zoals STC Taxi, Taxi St. Job en de Rotterdamse Taxi Centrale RTC NV. De Gemeente Rotterdam vindt het een goed initiatief en neemt ook deel aan de vergaderingen. Daarnaast steunt de wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie de kwaliteitsverbeteringen van dit branche-initiatief met geld van de Gemeente Rotterdam en het ministerie van Verkeer en Waterstaat uit het G4 convenant.

Wie is de baas in de stichting?

De stichting is er voor en door de branche zelf. Er is in de persoon van dhr. Jan van Heest een onafhankelijk voorzitter aangesteld, die boven de partijen staat. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring, kent het klappen van de zweep als zelfstandig ondernemer en is thuis in de politiek. De voorzitter geeft leiding aan de adviesraad van de stichting. In de adviesraad worden beslissingen genomen door de vertegenwoordigers uit de Rotterdamse taxibranche.

Doet u ook mee?

De stichting nodigt elke groepering die minimaal 35 taxi’s vertegenwoordigt uit om ook aan tafel te komen. Bent u een eenling? Zoek medestanders en laat u vertegenwoordigen.

Moet ik nu ook al weer aan iets mee doen?

Nee! U moet niets. De stichting wil u alleen hulp aanbieden zo dat u straks niet ingehaald wordt door de nieuwe politieke werkelijkheid met nieuwe regels en eisen. Als u daar al aan voldoet hoeft u zich geen zorgen te maken.

Bent u een chauffeur en moet u binnenkort de toets voor chauffeurs afleggen?
Corona virus
Geplaatst op 26 maart 2020

SKRT IS met ingang van 3 juni 2020 weer open.


weer geopend.