Rotterdams Taxi Statuut

U vindt hier de 10 statuten voor de Rotterdamse Taxichauffeur. De taxichauffeur behoort zich hieraan te houden.

  1. De klant is de belangrijkste persoon voor onze bedrijfstak.

  2. Het handelen van een taxichauffeur is er op gericht om de klant het gevoel te geven dat hij koning is.

  3. De taxistandplaats is een trefplaats voor klanten en chauffeurs; klanten moeten er zich welkom en veilig voelen; chauffeurs doen er alles aan om dat gevoel vorm te geven.

  4. Een taxi is een voertuig dat naast alle wettelijke voorschriften ook voldoet aan het predikaat schoon heel en netjes.

  5. Een taxichauffeur vertegenwoordigt niet alleen zichzelf maar de hele bedrijfstak, daarom is zijn handelen er op gericht om de klant die daarin centraal staat het naar de zin te maken door maximale service te verlenen.

  6. Rotterdamse taxichauffeurs die actief zijn op de opstapmarkt benaderen elkaar respectvol en houden zich aan de normen en waarden die zij met elkaar afspreken in de regio Rotterdam.

  7. Rotterdamse taxichauffeurs helpen elkaar in levensbedreigende, gevaarlijke situaties en bij betalingsmoeilijkheden. Hun optreden is er op gericht dat bij problemen er geen escalatie maar deëscalatie uit voort komt.

  8. Rotterdamse taxichauffeurs respecteren de keuzevrijheid van een klant die kiest voor een bepaalde taxi op de standplaats.

  9. Rotterdamse taxichauffeurs weigeren geen ritten op standplaatsen omdat de rit te kort is en niet voldoende oplevert.

  10. Rotterdamse taxichauffeurs kiezen altijd de voor de klant meest voordelige weg en overleggen met de klant over de route in geval twijfel of file.

Bent u een chauffeur en moet u binnenkort de toets voor chauffeurs afleggen?
Corona virus
Geplaatst op 26 maart 2020

SKRT IS met ingang van 3 juni 2020 weer open.


weer geopend.