Normen en waarden

Taxichauffeurs vormen met elkaar ook een gemeenschap of ze dat nu willen of niet. In die gemeenschap dienen ook normen en waarden te gelden. Deze waarden zouden opgedeeld kunnen worden in sociaal economische en ethische. Die waarden kunnen worden beschreven. Als die zijn gedefinieerd kunnen normen (richtlijnen) worden opgesteld om de waarden na te streven.

Voorbeelden van waarden in de Rotterdamse taxiwereld

 • De klant heeft volledige vrijheid een taxi te kiezen naar eigen inzicht en voorkeur.
 • De klant heeft recht op een optimale service van een klantvriendelijke chauffeur in een veilig en schoon voertuig.
 • Overheden kunnen regels stellen om de taximarkt te reguleren. Taxichauffeurs dienen zich daaraan te houden.
 • Taxichauffeurs streven veiligheid in het verkeer na.
 • Taxichauffeurs zijn ambassadeurs van de stad Rotterdam.
 • Taxichauffeurs hechten belang aan eigen veiligheid en dat van andere taxichauffeurs daarom helpen ze elkaar in nood.
 • Taxichauffeurs streven klanttevredenheid na.

Uit deze waarden vloeien normen voort

 • De klant kan een taxi van zijn keuze bestellen. Taxichauffeurs moeten die keuze respecteren, zij nemen dan ook geen klant mee die bij een collega of concurrent heeft besteld.
 • Op de taxistandplaats heeft de klant volledige vrijheid in het maken van een keuze voor een bepaalde taxi en is daarover geen uitleg verschuldigd aan de niet gekozen taxichauffeurs.
 • Taxichauffeurs zijn hulpvaardig bij het in en uitstappen ook als de klant zegt dat dit niet nodig is en men zich zelf wel redt. Zij spreken op vriendelijke toon en respecteren dat klanten andere meningen hebben dan de chauffeur zelf. Politiek, geloof en seks zijn onderwerpen uit het dagelijks leven maar snel aanleiding tot vervelende woordenwisselingen. Taxichauffeurs doen er verstandig aan deze onderwerpen te mijden.
 • Klanten betalen behoorlijke bedragen voor de dienstverlening van taxi’s daarom mogen ze verwachten dat die taxi’s schoon zijn van binnen en van buiten (regen daarbuiten gelaten).
 • Taxichauffeurs respecteren elkaar op de standplaats door voorkomend te zijn, niet voor te dringen vlak of in te halen vlak voor de standplaats. Ze discrimineren niet en gebruiken geen scheldwoorden of bijnamen als ze elkaar zakelijk willen aanspreken.
 • Taxichauffeurs parkeren zo op een standplaats dat collega’s er ook bij kunnen en andere weggebruikers er geen hinder van ondervinden.
 • Taxichauffeurs houden zich aan wettelijke regels die voor hen van toepassing zijn. Men mag elkaar daar op aanspreken in het belang van een goede imago van de branche.
 • Taxichauffeurs geven zich er rekenschap van dat als zij onveilig of agressief rijden zij daarmee stereotype beeldvorming over taxichauffeurs bevestigen. Zij proberen dat daarom na te laten.
 • Taxichauffeurs geven zich er rekenschap van dat zij gastheer zijn van de stad Rotterdam en zich als zodanig moeten gedragen. De gast moet zich welkom voelen, de chauffeur kan dat vorm geven door juiste adviezen te geven en als het ware zijn stad te verkopen.
 • Taxichauffeurs helpen elkaar in nood ongeacht voor welke organisatie zij rijden. Ze treden dan zodanig op dat er geen geweld of dreiging wordt gebruikt, ze proberen de dreiging of het geweld minder te laten worden.
 • Taxichauffeurs kiezen de meest klantvriendelijke route. Ze nemen de kortste weg of als ze oponthoud voorzien treden ze in overleg met de klant omtrent een alternatieve route.
Bent u een chauffeur en moet u binnenkort de toets voor chauffeurs afleggen?
Corona virus
Geplaatst op 26 maart 2020

SKRT IS met ingang van 3 juni 2020 weer open.


weer geopend.