Disclaimer & privacyverklaring

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi (SKRT). Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de SKRT.

Aansprakelijkheid

Deze website is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De SKRT is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Privacybeleid

De SKRT respecteert uw privacy en behandelt door u verstrekte persoonsinformatie vertrouwelijk. Wanneer u op deze website gebruik maakt van een formulier om informatie aan te vragen, registreert de SKRT uw gegevens in een informatiesysteem. Op basis daarvan wordt uw vraag verwerkt. De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bezoekersregistratie

Van bezoekers aan de website van de SKRT worden algemene gegevens bijgehouden, zoals informatie over het aantal keren dat een pagina wordt bezocht. Het doel hiervan is om de inrichting van de SKRT website te optimaliseren.

Bent u een chauffeur en moet u binnenkort de toets voor chauffeurs afleggen?
city tab
Geplaatst op 31 juli 2018

AllZomervakantie?! Echt niet! Dit najaar gaat City Tab groot opschalen! Zowel chauffeurs, taxi organisaties, passagiers als de gemeente zijn erg blij met de City Tab. Daarom breiden we snel uit naar nog meer taxi's die een City Tab aan boord zullen krijgen. Hier een kleine update over de afgelopen maand:


Maak kennis met onze nieuwe werknemer


City Tab druk bezig met applicatie